Head Kapa Festivali sõbrad! Kahjuks 30. mail Kapa Festivali tulenevalt riigis kehtivatest piirangutest ei toimu, küll aga plaanitakse võimalusel korraldada festival suve teises pooles. Otsus langetatakse siis, kui on tulnud täiendav info, kas ja millal saab suvel kultuuriüritusi pidada.

Mõistagi on oluline, et korraldamise hetkeks oleks viiruse levik taandunud ja ürituse läbiviimine ei seaks ohtu inimeste tervist. Täiendavat infot nii piletite kui ka uue võimaliku kuupäeva osas jagatakse esimesel võimalusel. Seniks hoidkem tervist ja kohtume loodetavasti veel sel suvel!

Festivali meeskond